Karriär

En ledarskapsbok: Den gyllene zonen att leda i mellanrummet

Böcker om ledarskap kan ofta kännas mastiga och inte ge något nytt tillbordet, jag har läst boken: Den gyllende zonen att leda i mellanrummet skriven av Jan Sturesson, P-O Gunnarsson och Linus Owman.

Det är en unik bok som tar upp något som dom kallan ”mellanrummet”  som är ett avgörande perspektiv för att kunna leda i de viktiga mellanrummen, det är en gyllene zon för ledarskap som sällan uppmärksammas. Boken passar för ledare som har en ambition att ta ansvar tillsammans.

I boken får man ta del av bra information om hur du kan utvecklas till en bättre ledare och chef, vi alla har ju träffat på chefer som varit allt annat än bra. Att vara en ledare och chef är inte det lättaste och för vara en bra chef behöver du ha en viss auktoritet och komma med bra lösningar. Boken har ett stort fokus på att inspirera läsaren kring det egna ledarskapet.

– Ordet ”mellanrum” kan låta kryptiskt, men det handlar bland annat om att våga tänka bortom organisationens gränser för att upptäcka nya möjligheter, säger Per Ola Gunnarsson.

Han har en bakgrund som förvaltningschef, kommunchef och ledarskapskonsult på konsultfirman PwC. På den senare utvecklade Per Ola Gunnarsson och Jan Sturesson fyra nationella ledarskapsutvecklingsprogram för chefer inom offentlig sektor.

Som chef inom till exempel offentlig sektor är det viktigt att vara intresserad av vad omvärld, kunder och medborgare tycker.

Jag skulle säga att boken hjälper till läsaren att förstå att allt inte går att definieras, skapa acceptans tydlighet kring otydligheten. Att leda tillsammans i ett mellanrum är både radikalt annorlunda än att leda var för sig utifrån vars  och ens ”eget” rum.  I boken får man ta del tankar kring behovet av förhållningssätt med nya spelregler för det oklara och otydliga. Det är svårt förklara djupgående om boken men den har en intressant vinkling och det märks att mycket tid ligger bakom boken, det finns tydliga exempel att ta del av jag kan tänka mig att denna bok skulle fungera utmärkt som kursmateriel vid olika ledarskapsutbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.