Ekonomi

Leasa teknisk utrustning

När man diskuterar finansiering tänker man ofta på finansiering av en firma (ett företagslån), ett bolån eller ett billån. När man tänker på ordet “leasing” så tänker man ofta på att leasa bilar. Det har blivit en mycket populär och välfungerande modell. Den är smidig, och man behöver inte lägga ut en stor summa för en bil direkt. Dessutom kan man köpa av bilen när man verkligen vill ha den. 

Smart leasing för ditt företag

Det finns faktiskt andra saker där leasing kan visa sig vara ett utmärkt alternativ. Teknisk utrustning. Varför inte leasa dator genom att ett seriöst kreditinstitut? Grenke är ett alternativ som specialiserar sig på objektfinansiering för medelstora och stora företag, liksom offentlig sektor.

Leasingavtalen kan vara särskilt bra för teknisk utrustning som behöver regelbundna uppdateringar och underhåll. Det gäller exempelvis laptops och mobila enheter men exempelvis också servrar och NAS-enheter. Det blir enklare att finansiera mer betydande utrustning. En användbar modell för företag som är i en tillväxtfas, om man hittar ett gynnsamt leasingavtal.

Andra alternativ

Det finns såklart andra alternativ också. Man kan exempelvis köpa in begagnad utrustning för att hålla nere på kostnaderna. Begagnad utrustning, behöver inte vara ett dåligt alternativ i alla branscher om man har tillgång till en adekvat IT-avdelning. Nackdelen är att underhållskostnaderna kan i vissa fall bli högre om garantier och försäkringar saknas. Men här handlar det om verksamhetens behov och omfattning av IT. Mindre företag klarar sig ofta utan avancerad adekvata IT-system såsom egen infrastruktur, certifieringar, ledningssystem och komplexa molntjänster. 

Större företag kan köpa in begagnad utrustning för särskilda ändamål eller projekt. Det kan vara en svår balansgång mellan att investera i endast det som behövs, och fullt ut investera i utrustning som maximerar tillväxten. Just av denna anledning kan leasing vara en exceptionellt bra modell. Det gäller inte minst för många börsnoterade företag, som optimerar utgifter och tillgångar på ett sätt som onoterade bolag inte alltid gör. 

Men väljer man ändå andra lösningar, så fungerar också ett enkelt företagslån. Sedan bland de ovanligare och mer kreativa alternativen, kan crowdfunding vara intressant att titta på. Särskilt, om man vill utveckla en särskild produkt som man behöver kapital att utveckla. Det kapitalet man får in, kan givetvis användas till teknisk utrustning och datorer. Modellering och konstruktion genomförs trots allt ofta på datorer. Man får också ett större utrymme att köpa in licenser och mjukvara. I slutändan, det bästa alternativet kan variera. Se till att välja rätt modell med bäst förutsättningar, annars kan det bli kostsamt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.