Kybella behandling mot dubbelhaka

Kybella behandling mot dubbelhaka är en vanlig behandling i Usa som innebär att man injicera i runnät på området. Produkten löser upp fettet och är en alternativ behandling mot fettsugning. Behandlingen ger inte resultat över en natt utan man får gå på en kur om 3 gånger.

[iframe width=”600″ height=”480″]https://www.youtube.com/watch?v=bieNqf8tkuY[/iframe]

Just i skrivandes stund har jag ingen aning om denna behandling finns i Sverige, men jag tänkte det kunde vara en rolig sak att blogga om då det är intressant.

Kybella behandling

Kybella behandling före och efter

Kybella behandling före och efter

Det blev en rätt så stor skillnad faktiskt, behandlingen ska vara jämförbar med botox i hur det känns få den.

“Injektionsbehandling där man injicerar ett medel som spräcker hål på fettceller och på det viset minskar mängden fettvävnad i ett behandlat område. Lipolys har gjorts i andra länder i drygt 10 års tid.”

Hur går behandlingen med Aqualyx till?

Man injicerar medlet i underhudsfettet med en mycket tunn nål. Behandlingen medför inget större obehag och man behöver ingen bedövning. Behandlingen tar cirka 15 minuter och man kan maximalt behandla ett område stort som två handflator per gång.

 

Mellan 10-40% av fettet i området brukar försvinna på en behandling. Slutresultat ser man efter cirka två månader. Jag såg dock inga priser på detta men i Usa kostar det ca 1500 dollar.

Update: Estetiskt hudläkarcentrum började med Kybella  behandling 2017