Intervju om säkra fillers

Filorga Sverige har tagit fram frågorna som du ska ställa inför val av klinik och injicerare när du ska boka tid för din filler. 
Vilka komplikationer som kan uppstå och hur viktigt det är att din injicerare vet hur man ska ta hand om och lösa dessa. Också vad dessa komplikationer kan innebära om du inte får hjälp direkt.
En filler komplikation är inget som ett vanligt akutsjukhus eller vårdcentral har kunskap om eller kan ta hand om. De har heller inte de preparat som krävs för att kunna lösa upp fillern snabbt vid behov. Därför är det oerhört viktigt att din injicerare har tillgång till detta preparat som man endast kan tillgå om man är kopplad till en ansvarig läkare.
 
Ställ rätt frågor och välj en säker klinik! 
Filorga Sverige ART FILLER
Detta är material jag fått mailat till mig, jag förespråkar säkre injektioner av utbildade personal! 
bra frågor att fråga vid en fillerbehanding