Detta har nog inte många tänkt på

Men när man läser på baksidan av håravfalls tabletter Propecia så står det att det ganska så farligt för en kvinna att komma i kontakt med detta. Från en man kan det absorberas till in till kvinnan. Det är nog bra inte få detta i sig i många år och jag kan tänka mig män inte informerar kvinnor att detta är baksidan av deras medicin. Vi får hoppas dom tänker på det när sina kvinnor är gravida. Upplys gärna andra!

Graviditet, amning och fertilitet

Propecia ska endast användas av män för behandling av manligt håravfall. För effekterna på fertiliteten hos män se avsnitt 2.

  • kvinnor ska inte använda Propecia på grund av risken vid graviditet
  • kvinnor som är eller kan tänkas bli gravida ska inte heller handskas med krossade eller delade tabletter
  • på grund av möjligt upptag i kroppen eller genom huden av det verksamma ämnet i Propecia kan läkemedlet, om det används av en kvinna som bär på ett foster av manligt kön, hämma utvecklingen av fostrets könsorgan
  • om en gravid kvinna kommer i kontakt med den aktiva substansen i Propecia ska en läkare rådfrågas
  • Propecia-tabletterna är filmdragerade vilket skyddar från kontakt med läkemedlets aktiva substans vid normal användning.

se info

 

Kommentera